Bezpečnostní směrnice NIS2

Směrnice Evropské unie o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti, kterou v praxi známe spíše pod označením NIS2, výrazně rozšiřuje stávající regulaci kybernetické bezpečnosti v EU.

Pro ulehčení orientace v této problematice jsme připravili nástroj, který dle našeho názoru může pomoci s rychlou identifikací potenciálního dopadu NIS2 naorganizaci. Již dopředu je však třeba říci, že se jedná pouze o rychlý a zjednodušený nástroj, který spíše demonstruje rozsah oborů činnosti, na které má NIS2 dopad.

Pro správné použití nástroje je důležité pochopení nejen definice velikosti společnosti,ale především služeb poskytovaných vaší společností. I přesto, že tyto služby mohou být svou povahou spíše minoritní nebo doplňkové k hlavní ekonomické činnosti společnosti, právě ony mohou často rozhodnout o tom, zda NIS2 dopadána vaši společnost.

Před zahájením vlastního posouzení tedy doporučujeme ověřit všechny obory působnosti vaší společnosti, a to např. v registru ekonomických subjektů.